Uniformos

Uniformos

Aukščiausio rango karininkų ir elinių kareivių, policininkų, muitininkų ir kitų sukarintų tarnybų uniformos.

Dydžių skalė: 44-62